Nowe zasady przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesur

Oprac. redakcja
Artykuł pochodzi z czasopisma Niezbędnik Akademicki nr 5/ 2016

Pod koniec 2015 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Nowe przepisy doprecyzowują głównie kwestie proceduralne.

W artykule znajdą Państwo:

 • które dokumenty i oświadczenia są obligatoryjne w zakresie przewodów doktorskich?
 • w jakich warunkach jest powoływany promotor pomocniczy  i kopromotor?
 • jakie informacje należy załączyć do wniosku o wszczęciepostępowania habilitacyjnego?
 • o ważności bezstronności recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Pułapki ortografii

Jerzy Bralczyk

Zapraszamy do lektury krótkich esejów profesora Bralczyka poruszających ciekawe problemy ortograficzne. W tym minisłowniku znajdą Państwo:

 • 30 haseł
 • informacje dotyczące pisowni i odmiany
 • barwne, dowcipne, czasem zaskakujące komentarze profesora Bralczyka

Błędy ortograficzne bywają groźne w skutkach – warto wiedzieć więcej o ortografii!

Świat w przysłowiach

Zapraszamy do interesującej lektury e-booka Świat w przysłowiach. Polecamy!

 • prawie 300 przysłów 42 narodowości w oryginalnej pisowni wraz z tłumaczeniem
 • polskie odpowiedniki

Problemy naukowo-dydaktyczne współczesnego naukowca. Naukowi...

W materiale znajdą Państwo:

 • praktyczną wiedzę, jak skutecznie unikać łamania praw autorskich na uczelni wyższej
 • informacje, kiedy naukowiec łamie prawo autorskie
 • co istotnego dla świata nauki zmieni się w przepisach w zakresie praw autorskich i pokrewnych
 • wskazania, co gwarantuje przestrzeganie prawa autorskiego
 • spis publikacji dotyczących prawa autorskiego, które każdy naukowiec znać powinien

Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuł...

Autor: Beata Stępień

Rozdział 1. Podstawy pisania tekstów naukowych

W publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniejsze cechy tekstów oraz reguły zapewniające zastosowanie poprawnej, atrakcyjnej dla Czytelnika formy tekstu. W klarowny sposób zostały omówione także kwestie metodologiczne. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dla autorów rozpraw doktorskich i artykułów naukowych, w tym przykłady ilustrujące typowe błędy warsztatowe – metodologiczne i formalne – popełniane przez autorów tekstów naukowych.

Fragment publikacji zawiera:
– prawdy i mity o naukowym pisaniu
– cechy pisania naukowego
– rodzaje tekstów naukowych

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni język...

Artykuł pochodzi z internetowej poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN

W ebooku wyjaśniamy najczęściej zgłaszane wątpliwości językowe.

Poznają Państwo ciekawe i wnikliwe odpowiedzi językoznawców z największych ośrodków naukowych.

Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące spraw językowych, m.in.:

 • Właściwe zasady pisowni „nie” z imiesłowami,
 • Czy można sprzedawać malinę i gruszkę?
 • Czy odmieniać nazwiska?
 • Pisownia przedziałów liczbowych oraz list wyliczeniowych
 • Zasady akcentowania wyrazów wielosylabowych

Dobry wniosek grantowy – dr Barbara Konat

Materiał pochodzi z wykładu dr Barbary Konat podczas Sympozjum Wykładowców Akademickich.

W materiale znajdą Państwo:

 • Informacje, co faktycznie obejmuje formalna ocena wniosków grantowych.
 • Jakie są najczęstsze błędy wskazywane przez recenzentów.
 • Co w raporcie końcowym ocenia Biuro NCN, Zespoły Ekspertów, Koordynatorzy dyscyplin i Rada NCN.
 • Informację, jak długo możliwe jest dopisywanie publikacji po sporządzeniu raportu końcowego.

Najczęstsze błędy popełniane przez lekarzy w dokumentacji me...

Autor: mgr Maciej Gibiński, Centrum Doradcze Prawa Medycznego w Krakowie.
Artykuł pochodzi z czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”

W artykule znajdą Państwo:

 • wnioski z analizy 640 kart historii zdrowia i choroby w placówkach medycznych, zarówno pacjentów leczonych prywatnie, jak i w ramach kontraktów z NFZ, pod kątem poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej
 • rzeczowy wykaz najczęstszych braków i błędów w dokumentacji medycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej i sposobów jej przetwarzania (Dz.U.2014/177)
 • informację, jak powinno wyglądać poprawne oznaczenie pacjenta, jaką rolę pełni jego oświadczenie lub jego brak, jak poprawnie udokumentować rozpoznanie choroby, jakie dokumenty wydawać, jak ustrzec się „bałaganu” w dokumentacji i jak ją przechowywać
 • co powinny zawierać wpisy w części odpowiedzialnej za opis porad ambulatoryjnych
 • czym grozi nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Jednym słowem, swoisty „dekalog”, po przeczytaniu którego każdy lekarz będzie mógł sprawdzić, czego brakuje w prowadzonej przez niego dokumentacji medycznej.

© 2015-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.