Poznaj oddziaływanie terapii w środowisku wodnym na organizm...

„Terapia w środowisku wodnym” z książki Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów, Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Bartosz Molik (red. nauk.)

Zachęcamy do lektury materiałów pochodzących z książki Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. W artykule m.in.:

 • Informacje na temat właściwości fizycznych środowiska wodnego i jego wpływu na psychikę oraz koordynację ruchową.
 • Korzyści i wskazania do wykorzystania terapii w wodzie.
 • Informacje na temat wpływu aquaterapii na opuchlizny, zmniejszoną siłę mięśni, osłabioną równowagę, zaburzenia chodu i zmniejszony zakres ruchu.
 • Względne i bezwzględne przeciwwskazania do terapii w wodzie oraz wykaz objawów, przy których należy natychmiast przerwać ćwiczenia.
 • Wskazówki wykorzystania metody PNF (torowania mięśniowo-nerwowego) w terapii wodnej.
 • Przegląd metod terapii w środowisku wodnym.

Zakażenia wirusem opryszczki pospolitej, wirusem Epsteina i ...

Zachęcamy do lektury materiałów pochodzących z książki „Interna w 5 dni” Karges Wolfram, Al Dahouk Sascha, Redaktor naukowy polskiego wydania: Franciszek Kokot.

 • Zapoznaj się z zestawieniem  objawów ospy i półpaśca,
 • Kiedy zaleca się stosowanie leków przeciwhistaminowych?
 • Wykaz często spotykanych chorób wraz z dokładnym obrazem klinicznym, rozpoznaniem i algorytmami leczenia,
 • Objawy, metody diagnostyczne oraz praktyczne wskazówki leczenia zakażeń wirusem cytomegalii (CMV),
 • Jakie są wskazania do stosowania maści z acyklowirem.

Prezentowana publikacja zawiera opisy poszczególnych jednostek chorobowych  według przejrzystego schematu:
zakażenie – obraz kliniczny – rozpoznanie – rozpoznanie różnicowe – leczenie.

Czy dziecko po drgawkach gorączkowych prostych wymaga hospit...

Artykuł „Czy dziecko po drgawkach gorączkowych prostych wymaga hospitalizacji”, autorstwa Doroty Gieruszczak-Białek oraz Małgorzaty Pieścik-Lech, pochodzi z czasopisma Analiza Przypadków w Pediatrii, nr 1/2015.

Zachęcamy do lektury, dzięki której dowiedzą się Państwo m. in.:

 • Czy dzieci po drgawkach gorączkowych prostych wymagają dodatkowych badań diagnostycznych?
 • Czy stosowanie leków przeciwgorączkowych zmniejsza ryzyka nawrotu drgawek gorączkowych?
 • Kiedy są wskazania do wykonywania badań neuroobrazowych i badania EEG po napadzie drgawek gorączkowych prostych.

Dobry wniosek grantowy – dr Barbara Konat

Materiał pochodzi z wykładu dr Barbary Konat podczas Sympozjum Wykładowców Akademickich.

W materiale znajdą Państwo:

 • Informacje, co faktycznie obejmuje formalna ocena wniosków grantowych.
 • Jakie są najczęstsze błędy wskazywane przez recenzentów.
 • Co w raporcie końcowym ocenia Biuro NCN, Zespoły Ekspertów, Koordynatorzy dyscyplin i Rada NCN.
 • Informację, jak długo możliwe jest dopisywanie publikacji po sporządzeniu raportu końcowego.

Diagnoza pielęgniarska oraz ocena ryzyka stopy cukrzycowej

Artykuł pochodzi z czasopisma „Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie” nr 2/2015.

Diagnoza pielęgniarska oraz ocena ryzyka stopy cukrzycowej  – mgr Justyna Kapuściok, pielęgniarka, Członek Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

Zachęcamy do lektury. W artykule znajdą Państwo:

 • Bogato ilustrowany fotograficznie opis elementów badania podmiotowego oraz przedmiotowego.
 • Jakie są pierwsze objawy neuropatii cukrzycowej?
 • Kiedy występują wskazania do badania radiologicznego stóp?
 • Schemat czynności przed przeprowadzeniem edukacji z zakresu profilaktyki ZSC u pacjenta chorego na cukrzycę.
 • Jakie tematy powinna obejmować edukacja terapeutyczna pacjenta?

Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej obejmuje dobre wyrównanie metaboliczne pacjenta w cukrzycy, zaprzestanie palenia papierosów, regularną kontrolę stóp oraz dostęp do zabiegów podologicznych i podiatrycznych.

Działania te w znaczący sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka owrzodzenia, które może doprowadzić do amputacji kończyny, niesprawności, pogorszenia jakości życia chorego z cukrzycą, a nawet do jego śmierci.

Zakażenia wirusowe – jak stawiać diagnozy i leczyć pa...

Artykuł pochodzi z książki „Dermatologia” (R. Rycroft, S. Robertson, S. Wakelin);
redakcja naukowa wydania polskiego: Lidia Rudnicka, Małgorzata Olszewska, Marta Sar-Pomian

 • Jakie wirusy wywołują zakażenia: odrę, różyczkę, rumień zakaźny, gorączkę gruczołową i ospę wietrzną?
 • Jaki zestaw badań diagnostycznych pozwoli postawić diagnozę?
 • Kiedy należy skorzystać z mikroskopii elektronowej, a kiedy z podwójnego badanie serologicznego lub badania krwi?
 • W jaki sposób leczyć zakażenia wirusowe?
 • Jakie różnice występują w objawach zakażeń wirusowych w schorzeniach dermatologicznych?

Materiał zawiera bogatą dokumentację zdjęciową, wyniki badań i opinie specjalistów. Opisuje różnice w objawach wywołanych mikrowirusem RNA, a tych, których przyczyną jest togawiorus RNA, parowirus B19, czy szczepy Coxsackie A.

Infekcja toksoplazmozą u ciężarnej – zalecany standard postę...

Materiał pochodzi z czasopisma „Analiza przypadków w ginekologii i położnictwa” Autorzy: lek. Krzysztof Berbeka

 • Czy wiecie Państwo, że u pacjentek z potwierdzoną infekcją pierwotną w czasie ciąży, u których stwierdzono zarażenie u płodu, należy stosować połączenie dwóch leków: pirymetaminy z sulfadiazyną?
 • W jaki sposób dbać o zdrowie kobiety i dziecka – jak prawidłowo rozpoznać zespół lustrzany i zakończyć ciążę?

Algorytmy projektowania z uwagi na warunki pożarowe

Materiał pochodzi z książki „Konstrukcje Murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2” Autorzy: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk

W tablicach podano algorytmy określania odporności ogniowej ścian na podstawie normy PN-EN-1996-1-2 [N25] według metody tabelarycznej i uproszczonej. Numery wzorów zamieszczone w tablicach zawierających algorytmy projektowania są zgodne z numeracją odpowiednich Eurokodów. W przypadku numeracji wzorów innych niż z normy [N25] zaznaczono numer odpowiedniej normy.

© 2015-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.