Algorytmy projektowania z uwagi na warunki pożarowe

Materiał pochodzi z książki „Konstrukcje Murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2” Autorzy: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk

W tablicach podano algorytmy określania odporności ogniowej ścian na podstawie normy PN-EN-1996-1-2 [N25] według metody tabelarycznej i uproszczonej. Numery wzorów zamieszczone w tablicach zawierających algorytmy projektowania są zgodne z numeracją odpowiednich Eurokodów. W przypadku numeracji wzorów innych niż z normy [N25] zaznaczono numer odpowiedniej normy.

Algorytmy postępowania w przypadku diagnozy skrętu przydatkó...

Materiał pochodzi z czasopisma „Analiza przypadków w ginekologii i położnictwa”.
Autorzy: lek. Antoni Sierant, lek. Joanna Grześkiewicz, lek. Artur Skowyra

„Jeżeli w badaniach obrazowych stwierdza się torbiel jajnika, to ze
względu na ryzyko krwawienia zaleca się w pierwszym etapie odkręcenie
przydatków, a następnie, po kilkutygodniowym odstępie, usunięcie
zmiany z jajnika”

© 2015-2016 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.