Pamiętaj kierowniku młody…

Autor: Victoria Kamasa

Umiejętność pozyskiwania pieniędzy na badania stała się jedną z kluczowych kompetencji, którą powinien posiadać współczesny naukowiec. Jednak formularze, odpowiadanie na dziesiątki pytań, czy konstruowanie budżetu projektu, mogą być czynnikiem zniechęcającym do aplikowania o środki na badania naukowe.

W niniejszym poradniku napisanym przystępnym lecz fachowym językiem dowiesz się więcej o procesie przyznawania grantów.

W artykule znajdą Państwo wskazówki:
– jak przygotować się do logistycznej i administracyjnej obsługi grantu?
– jak wydać uzyskane środki w zaplanowany sposób?
– jakie kryteria należy wziąć pod uwagę, by zespół projektowy skutecznie współpracował?
– w jaki sposób raportować postępy badawcze w projekcie?

Dobry wniosek grantowy – dr Barbara Konat

Materiał pochodzi z wykładu dr Barbary Konat podczas Sympozjum Wykładowców Akademickich.

W materiale znajdą Państwo:

  • Informacje, co faktycznie obejmuje formalna ocena wniosków grantowych.
  • Jakie są najczęstsze błędy wskazywane przez recenzentów.
  • Co w raporcie końcowym ocenia Biuro NCN, Zespoły Ekspertów, Koordynatorzy dyscyplin i Rada NCN.
  • Informację, jak długo możliwe jest dopisywanie publikacji po sporządzeniu raportu końcowego.

© 2015-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.