Przyczyny niepowodzeń projektów IT. Co robimy źle i jak tego...

Autorzy: Bartosz Chrabski, Karolina Zmitrowicz

W niniejszym poradniku autorzy pochylają się nad problemem niepowodzeń przy realizacji projektów IT.

Analizując statystyki i dostępną dokumentację, można wyciągnąć wniosek, że większa część przyczyn problemów w realizacji projektów IT jest związana z samym zarządzaniem projektem. Czynniki, zdawałoby się obciążone najwyższym ryzykiem – technologiczne to zaledwie niewielki odsetek przyczyn niepowodzeń projektów.

Programistyczne potknięcia. Jak ich unikać?

Autorzy: Gynvael Coldwind, Mateusz Jurczyk

Błędy znajdujące się w programach komputerowych można dzielić na wiele różnych kategorii: błędy w składni lub logice aplikacji, błędy wpływające na stabilność lub bezpieczeństwo systemu, błędy ujawniające się w trakcie pisania kodu, po tygodniach, latach, a nawet dekadach!

W niniejszym artykule przedstawiamy przykłady kilkunastu najciekawszych, zdaniem autorów, rodzin błędów i programistycznych potknięć, wraz z wyjaśnieniem ich natury, możliwości unikania oraz powiązanymi przykładami z życia.

© 2015-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.