Rozmaite porady językowe

Autor: Katarzyna Kłosińska

Treść pochodzi z internetowej Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN.

Odpowiadamy na Państwa pytania dotyczące spraw językowych, a zwłaszcza poprawności i użycia języka. Najciekawsze pytania i odpowiedzi publikujemy.
Zachęcamy Państwa do lektury opublikowanych pytań i odpowiedzi oraz do dzielenia się z nami swoimi wątpliwościami językowymi.

Przysłowia są… na wszystko

Autor: Dobrosława Świerczyńska

Przysłowia dotyczą wszystkich dziedzin naszego życia, naszej egzystencji i kultury. Ich język jest bogaty i jędrny, często opisuje świat z humorem. Spotykamy je wszędzie: i w publicznych wystąpieniach i w prywatnych rozmowach, w publicystyce, literaturze, w filmie i teatrze, w dyskusjach politycznych i na wiecach.

Cervantes mówił, że „Przysłowie jest krótkim zdaniem opartym na długim doświadczeniu”.

Nasz e-book przedstawia 501 przysłów, które dotyczą stosunków międzyludzkich, wraz odnotowaniem miejsca pierwszego ich użycia w literaturze.

Zapraszamy do ich lektury, a sami Państwo się przekonają, czy Cervantes miał rację.

Czułe słówka, czyli… Jak zwracają się do siebie Polacy w syt...

Opracowanie: Mirosław Bańko, Agnieszka Zygmunt

Opracowanie zbiera i prezentuje najpopularniejsze i najbardziej zaskakujące polskie afektonimy, czyli intymne przezwiska funkcjonujące pomiędzy kochankami, małżonkami i osobami pozostającymi w bliskich relacjach. Zebrane afektonimy, mogą służyć zabawie, miłosnemu przekomarzaniu się, ale też refleksji, dlaczego do naszych sympatii zwracamy się w taki sposób.

Frazeologia… czytaj między słowami

Autor: Jerzy Bralczyk

Zapraszamy do lektury 30 miniesejów profesora Jerzego Bralczyka poruszających ciekawe zagadnienia związane z używaniem popularnych związków frazeologicznych.

Barwne, dowcipne, czasem zaskakujące komentarze profesora pozwolą czytelnikowi zweryfikować, czy właściwie posługuje się frazeologizmami i czy dobrze rozumie ich sens. To interesująca lektura pełna podpowiedzi, jak czytać między słowami!

Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuł...

Autor: Beata Stępień

Rozdział 1. Podstawy pisania tekstów naukowych

W publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniejsze cechy tekstów oraz reguły zapewniające zastosowanie poprawnej, atrakcyjnej dla Czytelnika formy tekstu. W klarowny sposób zostały omówione także kwestie metodologiczne. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dla autorów rozpraw doktorskich i artykułów naukowych, w tym przykłady ilustrujące typowe błędy warsztatowe – metodologiczne i formalne – popełniane przez autorów tekstów naukowych.

Fragment publikacji zawiera:
– prawdy i mity o naukowym pisaniu
– cechy pisania naukowego
– rodzaje tekstów naukowych

Wyrażaj się… po angielsku!

Obecnie nie wyobrażamy sobie komunikacji bez znajomości języka obcego!

Podróże, korzystanie z internetu, komunikatorów i portali społecznościowych oraz zwyczajne wymagania szkolne powodują, że język obcy trzeba znać!

Zapraszamy do lektury naszego e-booka Wyrażaj się… po angielsku, w którym przedstawiamy wybrane zwroty w języku angielskim, niezbędne w różnych codziennych sytuacjach życiowych. Polecamy!

E-book zawiera:
ponad 100 użytecznych zwrotów uporządkowanych w 18 popularnych kategorii (np.: Powitania, Podziękowania, Opinie, Rady, Polecenia, Prośby, Zakazy itp.)

Świat w przysłowiach

Zapraszamy do interesującej lektury e-booka Świat w przysłowiach. Polecamy!

  • prawie 300 przysłów 42 narodowości w oryginalnej pisowni wraz z tłumaczeniem
  • polskie odpowiedniki

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni język...

Artykuł pochodzi z internetowej poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN

W ebooku wyjaśniamy najczęściej zgłaszane wątpliwości językowe.

Poznają Państwo ciekawe i wnikliwe odpowiedzi językoznawców z największych ośrodków naukowych.

Eksperci odpowiadają na pytania dotyczące spraw językowych, m.in.:

  • Właściwe zasady pisowni „nie” z imiesłowami,
  • Czy można sprzedawać malinę i gruszkę?
  • Czy odmieniać nazwiska?
  • Pisownia przedziałów liczbowych oraz list wyliczeniowych
  • Zasady akcentowania wyrazów wielosylabowych

© 2015-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.