Zdalne monitorowanie dobrostanu płodu- mobilne KTG w praktyc...

Autorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Mgr Małgorzata Stefaniak, Dr n. med. Barbara Kozakiewicz

Zapraszamy do zapoznania się z tematem mobilnych technologii teletransmisyjnych, które znajdują coraz więcej zastosowań w różnych obszarach medycyny. Czy jest możliwe stosowanie zdalnego monitorowania dobrostanu płodu w warunkach domowych, bez konieczności wizyty kobiety ciężarnej w poradni?

W artykule znajdziecie Państwo:

 • Jak wygląda praktyczne zastosowanie telemedycyny w położnictwie,
 • jak wygląda schemat zdalnej opieki położniczej,
 • więcej na temat kontrowersji i braku jasności przepisów prawnych, jakie wzbudza przeprowadzanie mobilnego badania KTG przez pacjentkę.

Metody pracy położnej z pacjentką głuchoniemą i niedosłysząc...

Artykuł pochodzi z czasopisma Położna. Nauka i Praktyka 1/2016
Autor: mgr Agata Zakrzewska

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma przypadkami pacjentek dotkniętych niepełnosprawnością słuchową. Zobaczycie Państwo, jak konieczne jest dokonanie zmian, aby możliwość doskonalenia języka migowego i poznania jego podstaw były dostępne dla każdej położnej.

W artykule znajdziecie Państwo:

 • problemy w porozumiewaniu się niesłyszących kobiet z personelem medycznym,
 • metody mające na celu pokonywanie barier w komunikacji i zapewnienie optymalnej opieki dla niesłyszącej pacjentki,
 • opis szczególnej roli położnej w procesie pielęgnacji pacjentki.

Rozwój naukowy i zawodowy otworzył mi wiele drzwi…

Artykuł pochodzi z czasopisma Położna. Nauka i Praktyka 1/2016
Autor: Monika Jodłowska

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. UM dr hab. n. o zdr. Beatą Piętą, kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych.

Poznaj nowoczesne metody leczenia ran!

Nowoczesna koncepcja leczenia ran opiera się na stosowaniu odpowiednich opatrunków specjalistycznych umożliwiających optymalne leczenie. Wspomagają one i przyspieszają cały proces gojenia rany, przez co też mają wpływ na kondycję fizyczną pacjenta i jego stan psychiczny, co w rezultacie przekłada się na poprawę jakości życia.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule mgr piel. Beaty Rożenek „Opatrunki specjalistyczne w leczeniu ran” Zakażenia szpitalne 1/2014.

Nowelizacja ustawy w związku z ochroną pacjenta przed zakaże...

Zachęcamy do lektury. W artykule znajdą Państwo:

 • Jak zmieniają się potrzeby nadzoru epidemiologicznego i zwalczania chorób zakaźnych?
 • Jakie nowe obowiązki dla kierowników podmiotów leczniczych oraz pracowników medycznych wprowadza nowa ustawa?
 • Zespół kontroli zakażeń szpitalnych – jaki jest zakres odpowiedzialności i jakie ma zadania?
 • Jakim wymaganiom powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego?
 • Jakie są aktualne wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej?

Utrzymanie i rozwój podmiotów leczniczych w rynkowym systemie ochrony zdrowia ściśle wiążą się z doskonaleniem jakości świadczeń opieki medycznej. Na jakość świadczeń zdrowotnych składa się między innymi, zapewnienie wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej nad chorym oraz ochrona przed zakażeniem.

Jak pomóc choremu na cukrzycę w przypadku lekkiej oraz ciężk...

Profilaktyka hipoglikemii obejmuje w największym stopniu edukację pacjenta. W roli edukatora występować powinna pielęgniarka, położna oraz lekarz. To w dużej mierze od nich zależy powodzenie terapii oraz życie cukrzyka.

Pamiętajmy, że do najczęstszych przyczyn hipoglikemii należy przedawkowanie leków przeciwcukrzycowych, względne ich przedawkowanie, pominięcie posiłku oraz niewłaściwe miejsce iniekcji insuliny. Przyczyny te możemy zniwelować poprzez nieustanną rozmowę z pacjentem.

Działania pielęgniarki i położnej w znaczący sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii, która może doprowadzić nawet do śmierci cukrzyka.

Zachęcamy do lektury. W artykule znajdą Państwo:

 • Jak rozpoznać hipoglikemię lekką a jak ciężką?
 • Jakie są pierwsze objawy hipoglikemii ciężkiej?
 • Jak wspomóc cukrzyka, który zażył za dużą dawkę insuliny?
 • Co zrobić, gdy pacjent nie odczuwa spadków cukru?
 • Jak wyedukować pacjenta zapadającego często na lekką hipoglikemię?

Diagnoza pielęgniarska oraz ocena ryzyka stopy cukrzycowej

Artykuł pochodzi z czasopisma „Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie” nr 2/2015.

Diagnoza pielęgniarska oraz ocena ryzyka stopy cukrzycowej  – mgr Justyna Kapuściok, pielęgniarka, Członek Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

Zachęcamy do lektury. W artykule znajdą Państwo:

 • Bogato ilustrowany fotograficznie opis elementów badania podmiotowego oraz przedmiotowego.
 • Jakie są pierwsze objawy neuropatii cukrzycowej?
 • Kiedy występują wskazania do badania radiologicznego stóp?
 • Schemat czynności przed przeprowadzeniem edukacji z zakresu profilaktyki ZSC u pacjenta chorego na cukrzycę.
 • Jakie tematy powinna obejmować edukacja terapeutyczna pacjenta?

Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej obejmuje dobre wyrównanie metaboliczne pacjenta w cukrzycy, zaprzestanie palenia papierosów, regularną kontrolę stóp oraz dostęp do zabiegów podologicznych i podiatrycznych.

Działania te w znaczący sposób mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka owrzodzenia, które może doprowadzić do amputacji kończyny, niesprawności, pogorszenia jakości życia chorego z cukrzycą, a nawet do jego śmierci.

© 2015-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.