Siła nawyku

Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie.
Autor: Charles Duhigg
Czyta: Leszek Filipowicz
Rozdział 3. Złota Zasada zmiany nawyku: dlaczego zachodzi transformacja

 • Jak jeden człowiek od reklamy namówił Amerykanów do codziennego mycia zębów i dlaczego pasta Pepsodent stała się najpopularniejszą pastą do zębów na świecie?
 • Jak Lisa, przez wiele lat uzależniona od papierosów i alkoholu, otyła, zadłużona i niezdolna do utrzymania stałej pracy, zmieniła się w wolną od nałogów, zgrabną kobietę sukcesu?
 • Co sprawia, że Starbucks odnosi światowy sukces?
 • W jaki sposób Procter & Gamble przekonał klientów, że świeże powietrze wymaga odświeżaczy powietrza?
 • Dlaczego pływak, Michael Phelps, wygrał wyścig płynąć na oślep?

Charles Duhigg udowadnia, że odpowiednie pokierowanie wyrobieniem nowych lub zmianą dotychczasowych nawyków może diametralnie odmienić czyjeś życie, ale także funkcjonowanie społeczeństw, przedsiębiorstw, grup zawodowych, państw… Autor na sprawdzonych przykładach dowodzi, że świadomość, zrozumienie i zmiana nawyków pomagają osiągać wymarzone cele.

Pułapki ortografii według profesora Bralczyka

Jerzy Bralczyk

Zapraszamy do lektury krótkich esejów profesora Bralczyka poruszających ciekawe problemy ortograficzne. W tym minisłowniku znajdą Państwo:

 • 30 haseł
 • informacje dotyczące pisowni i odmiany
 • barwne, dowcipne, czasem zaskakujące komentarze profesora Bralczyka

Błędy ortograficzne bywają groźne w skutkach – warto wiedzieć więcej o ortografii!

Skuteczne komunikowanie się z pacjentem

Autor: dr Jadwiga Piątek, Zakład Psychologii Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Artykuł pochodzi z czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”

W artykule omówiono następujące istotne zagadnienia:

 • kwestię komunikowania się lekarza z pacjentem i wpływ skutecznej komunikacji na przebieg procesu leczenia
 • problem otwartości lekarza na emocje pacjenta, także te negatywne oraz kwestię umiejętności konfrontacji z nimi
 • potrzebę lepszego przygotowania lekarzy do kontaktu z osobami doświadczającymi silnych skutków różnych zdarzeń życiowych oraz do przekazywania pacjentowi negatywnych informacji
 • potrzebę uświadomienia sobie przez lekarza, że każda ze stron ma wpływ na sukces (bądź jego brak) procesu komunikacji
 • zwrócenie uwagi na potrzebę uznania przez lekarza wpływu własnych emocji wyzwalanych w trakcie kontaktu z pacjentem oraz na konieczność przeanalizowania ich wpływu na proces komunikacji.

Najczęstsze błędy popełniane przez lekarzy w dokumentacji me...

Autor: mgr Maciej Gibiński, Centrum Doradcze Prawa Medycznego w Krakowie.
Artykuł pochodzi z czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”

W artykule znajdą Państwo:

 • wnioski z analizy 640 kart historii zdrowia i choroby w placówkach medycznych, zarówno pacjentów leczonych prywatnie, jak i w ramach kontraktów z NFZ, pod kątem poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej
 • rzeczowy wykaz najczęstszych braków i błędów w dokumentacji medycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej i sposobów jej przetwarzania (Dz.U.2014/177)
 • informację, jak powinno wyglądać poprawne oznaczenie pacjenta, jaką rolę pełni jego oświadczenie lub jego brak, jak poprawnie udokumentować rozpoznanie choroby, jakie dokumenty wydawać, jak ustrzec się „bałaganu” w dokumentacji i jak ją przechowywać
 • co powinny zawierać wpisy w części odpowiedzialnej za opis porad ambulatoryjnych
 • czym grozi nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Jednym słowem, swoisty „dekalog”, po przeczytaniu którego każdy lekarz będzie mógł sprawdzić, czego brakuje w prowadzonej przez niego dokumentacji medycznej.

Stosowanie leków off-label (poza wskazaniami) a odpowiedzial...

Autor: Oskar Luty, specjalista z zakresu prawa farmaceutycznego
Artykuł pochodzi z czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”

W artykule znajdą Państwo:

 •  szczegółowe omówienie zagadnienia stosowania leków off-label w szerokim i wąskim rozumieniu
 •  ukazanie, czym tak naprawdę jest Charakterystyka Produktu Leczniczego i co wpływa na jej treść, a także – jak mają się jej wytyczne do szeroko prowadzonych badań klinicznych oraz do aktualnej wiedzy medycznej
 •  prawne aspekty przepisywania przez lekarza leków off-label, jako najlepszych jego zdaniem dla sukcesu procesu leczenia
 • omówienie kwestii eksperymentu leczniczego – kiedy o nim mówimy, a kiedy nie i kiedy lepiej wystąpić do komisji bioetycznej o zgodę?
 •  aspekty stosowania leków off-label u pacjentów hospitalizowanych
 •  kwestię zgody pacjenta
 •  zagrożenia prawne związane ze stosowaniem terapii off-label, także ze strony systemu refundacyjnego i NFZ

Reklama i promocja gabinetu lekarskiego a polskie prawo

Autor: Jacek Dziewanowski, doradca biznesowy i marketingowy
Artykuł pochodzi z czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”

W artykule znajdą Państwo:

 •  odpowiedź na pytanie, czym jest reklama i jakie są jej ograniczenia odnoszące się do świadczeń lekarskich – z punktu widzenia Kodeksu etyki lekarskiej, doktryny prawa, uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej
 •  jaka reklama gabinetów lekarskich jest dozwolona prawem – jakie może zawierać informacje i za pośrednictwem jakich nośników mogą być one przekazywane
 •  w jaki sposób można legalnie reklamować gabinety lekarskie – i jaka jest skuteczność tych sposobów

A także – na czym polega dobra (skuteczna) reklama, jak wyrobić sobie tzw. markę osobistą i – w jaki sposób, mimo prawnych ograniczeń, dać sobie szansę i pozyskać pacjentów – nawet bez pomocy dozwolonych sposobów reklamowania się.

© 2015-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.