Obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji – Anna Rawska-...

Artykuł stanowiący treść tego e-booka ukazał się w publikacji pt. „Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów
autorstwa Anny Rawskiej-Skotniczny (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014).

Faza wykonywania konstrukcji jest jednym z najtrudniejszych etapów powstawania obiektu budowlanego. Branża budowlana jest jedną z najbardziej „wypadkogennych” ze wszystkich gałęzi przemysłu. Dotychczas nie było właściwie jednolitej normy, która regulowałaby tą problematykę. Dlatego pojawienie się Eurokodu 1991-1-6 jest bardzo korzystne i konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

W e-booku znajdą Państwo:

  • przykłady obliczeniowe wynikające z wieloletniej praktyki projektowej i eksperckiej autorki;
  • szczegółowe informacje na temat okresów powrotu oddziaływań wykonawczych;
  • praktyczne wskazówki, jak przeprowadzić analizę harmonogramu prac budowlanych;
  • informacje na temat Eurokodów konstrukcyjnych stosowanych do oceny bezpieczeństwa wznoszonego obiektu i pomocniczych konstrukcji budowlanych;
  • praktyczne informacje na temat obciążeń i oddziaływań innych niż wykonawcze.

Dokumentacja projektowa obiektów o konstrukcji stalowej – El...

Materiał pochodzi z książki  „Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych” autorstwa Elżbiety Urbańskiej-Galewskiej  oraz Dariusza Kowalskiego.

W e-booku znajdą Państwo:

  • praktyczną wiedzę, jak oszacować koszty konstrukcji stalowej;
  • informacje, jak powinna wyglądać dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej;
  • jakie są zasady sporządzania rysunku technicznego konstrukcji stalowych;
  • wskazania, co spełnia funkcję założeń projektowych przy opracowywaniu projektu wykonawczego konstrukcji stalowej;
  • jaki jest zakres obliczeń statycznych, które powinny być umieszczone w projekcie budowlanym konstrukcji stalowej.

Algorytmy projektowania z uwagi na warunki pożarowe

Materiał pochodzi z książki „Konstrukcje Murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2” Autorzy: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk

W tablicach podano algorytmy określania odporności ogniowej ścian na podstawie normy PN-EN-1996-1-2 [N25] według metody tabelarycznej i uproszczonej. Numery wzorów zamieszczone w tablicach zawierających algorytmy projektowania są zgodne z numeracją odpowiednich Eurokodów. W przypadku numeracji wzorów innych niż z normy [N25] zaznaczono numer odpowiedniej normy.

© 2015-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN. Wszelkie prawa zastrzeżone.